Single and double rooms

Cozy rooms on the first floor of Villa Rindbyhus... 

Rindbyhus is an old charming captain's villa from 1898 located in Rindby. Over the years it has been a youth hostel and health resort. Now the first floor has been transformed into a small Bed & Breakfast where you can enjoy a good night's sleep after a day's hustle and bustle.

From the entrance, the mahogany stairs leads onto the first floor where we have five rooms for rent.

All rooms are double rooms, but can also be rented as single rooms. The rooms are cozy and the free hanging beams give the rooms a nostalgic feel. There is a possibility to make a cup of coffee or tea at the expense of the house. There are bathrooms in the hallway. One with toilet, and one with bath & toilet.

Rooms are within walking distance to the beach and shopping. By bike you have approx. 10 min to Fanø's "capital" Nordby or take the bus to Denmark's most beautiful village; Sønderho. As a guest in Rindbyhus, it is possible to use the facilities at Rødgaard Camping. Such as kitchen, playgrounds and our large indoor playground.

The breakfast is included in the high season and is served in the Axel' Kitchen from kl. 8:00 to 10:00

Open: 10.05.2019 til 23.9.2019 
High season: 28.06 til 18.08 and 19.09 til 23.09

Prices High Season

One nightMore nights
Single room pr. night
400 kr.
 375 kr.
Double room pr. night
625 kr.
 550 kr.
Surcharge Balcony
50 kr.
  50 kr.
Ekstra bed*
200 kr.
 150 kr.

 

Prices Low Season

One nightMore nights
Single room pr. night
300 kr.
  275 kr.
Double room pr. night
475 kr.
 400 kr.
Surcharge Balcony
50 kr.
   50 kr.
Ekstra bed*
150 kr.
 100 kr

General information about the rooms

 • Check-in from 14:00 
 • Check-out before 11.00
 • Guests wishing to arrive after 18:00 are kindly requested to contact the reception in advance
 • Smoking and dogs are not allowed.
 • We accept payment in DKK, EUR, Dankort and international credit cards (card fee of 2.90%)
  * Only possible when renting a double room
Værelse
Værelse
Værelse

How far is there...

 • 2,5 km from the ferry
 • 2,0 km to Norby
 • 1,0 km to one of Denmark's best beaches 
 • 0,1 km to Fanø's only indoor playground
 • 0,1 km to Axel's Kitchen. (Open in high season)
 • 0,5 km to a tennis court
 • 0,1 km to minigolf
 • 0,5 km to supermarked
 • 0,5 km to fishing lake
 • 0,4 km to football golf
 • 0,1 km to bus stop

for at se vores aktuelle tilbud for den kommende sæson

Almindelige lejebetingelser  for hytter, værelser og lejligheder ved Rødgaard Camping

1. Deltagerantal
Udlejningsenheden må kun bebos af det antal personer, der er indgået aftale om.

Personer under 18 år kan IKKE leje vores udlejningsenheder uden forældre eller ansvarshavende voksen!

2. Ankomst og afrejse
Ankomst kan finde sted efter kl. 14.00 og inden kl.18.00. Ankomst senere end dette tidspunkt bedes meddelt på forhånd.

Afrejse skal ske senest kl. 11.00 v. leje af værelser & hytter.

Udlejningsenheden skal efterlades i opryddelig og ordentlig stand. Service skal være rengjort og på plads og køleskabet skal tømmes. Affald skal være afleveret i de dertilhørende affaldscontainere.

3. Ansvar
Udlejer påtager sig intet ansvar for pludselig opståede skader, men vil drage omsorg for at skaden udbedres snarest muligt.

Udlejer påtager sig intet ansvar i forbindelse med evt. forekomster af insekter (myrer, ørentvister, hvepse m.v.) i udlejningsenheden.

Lejeren er erstatningspligtig for det lejede og erstatningspligtig for evt. skader forvoldt på det lejede eller inventaret i lejeperioden. Evt. skader skal straks anmeldes til udlejer. Bliver der efter afrejse konstateret fejl, skader eller mangler ved udlejningsenheden, vil der blive sendt en regning.

4. Pris
Lejebeløbet omfatter leje af udlejningsenheden, slutrengøring (opvask, generel oprydning inde og ude samt rengøring af havemøbler skal dog altid foretages af gæsten) overnatningsgebyr for det tilmeldte antal personer samt forbrug af el. Alle priser er inkl. 25 % moms.

5. Reservation og betaling
Når Rødgaard Camping har bekræftet lejers reservation, er der indgået en bindende aftale, og lejer hæfter for hele lejebeløbet. Reservationen er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Det mellem udlejer og lejer aftalte depositum skal være Rødgaard Camping i hænde senest 10 dage efter aftale om indgåelse af lejemålet. Restbeløbet betales ved ankomst. Udebliver depositum er Rødgaard Camping berettiget til uden yderligere varsel at annullere reservationen.

6. Fortrydelsesret og refusion
Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:
• Hvis du annullerer mere end 30 dage før ankomst får du hele beløbet godtgjort med undtagelse af et administrationsgebyr på DKK. 400,-.
• Hvis du annullerer mindre end 30 dage og mere end 14 dage før ankomst, forbeholder udlejer sig ret til at beregne 50 % af lejemålets samlede pris.
• Hvis du annullerer mindre end 14 dage før ankomst, forbeholder udlejer sig ret til at beregne lejemålets fulde pris.
• Fraflytter lejeren inden udløbet af lejemålet, kan der ikke gøres krav på nogen form for tilbagebetaling.
• Annullering anses at have fundet sted fra det tidspunkt det skriftligt pr. brev eller e-mail er kommet udlejeren i hænde.
• NB! Lejer kan ved eget forsikringsselskab sikre sig mod udgifter i forbindelse med pludselig opstået sygdom, ulykke eller lign.

7. Hunde
Det er tilladt at medbringe hund i hytte type A, B & C. Gebyr for at medbringe hund er 100,- kr. Hunde skal anmeldes i forvejen og må ikke opholde sig i møblerne. De skal føres i kort snor og luftes uden for Camping Pladsen. Det er ikke tilladt at medbringe hund på værelserne eller lejlighederne.

8. Senere ankomst/udeblivelse
Skulle lejer blive forsinket eller forhindret i at ankomme netop den dag lejemålet starter, bedes lejer kontakte Rødgaard Camping inden kl. 18.00.
Ved sidste øjebliks reservation, hvor betalingen ikke har fundet sted, vil campinghytten blive genudlejet efter kl. 16.00, hvis lejer ikke har givet Rødgaard Camping besked om senere ankomst.

9. Reklamation
Eventuelle reklamationer vedrørende den lejede udlejningsenhed skal straks meddeles til Rødgaard Camping og senest dagen efter ankomst. Reklamationer vedrørende rengøring skal meddeles på ankomstdagen. Lejer er forpligtet til at give Rødgaard Camping en rimelig frist til afhjælpning af eventuelle fejl/mangler, som reklameres af lejer.

10. Ordensreglerne samt lejrchefens anvisninger skal overholdes, da det i yderste konsekvens kan medføre bortvisning fra pladsen og blive betragtet som afbrudt ophold.

11. Ved evt. uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer m.h.t. lejemålet gælder dansk rets almindelige regler.