Almindelige lejebetingelser for udlejningsenheder på Rødgaard Camping 

1. Antal gæster
Udlejningsenheden må kun bebos af det antal personer, der på forhånd er indgået aftale om. Er der ændringer til person-antallet bedes dette meddeles campingpladsen inden ankomst. Eventuelle besøgende skal betale ekstra.
Personer under 18 år kan IKKE leje vores udlejningsenheder uden en forælder eller ansvarshavende voksen!

2. Reservation og betaling
Ved booking af en enhed tilsendes en bekræftelse fra Rødgaard Camping, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber. Modtager du ingen bookingbekræftelse skal du kontakte campingpladsen.
I bekræftelsen fremgår oversigten over den bestilte enhed. Ved modtagelse af bookingbekræftelsen er det lejerens ansvar at kontrollere, at perioden, prisen og udlejningsenheden er korrekt. Ændringer til dette skal ske skriftligt indenfor 48 timer.
Når Rødgaard Camping har sendt en bekræftelse, er der indgået en bindende aftale, og lejer hæfter for hele lejebeløbet jvf. vores afbestillingsregler. Reservationen er personlig og kan ikke overdrages til andre.
Den aftalte forudbetaling skal være Rødgaard Camping i hænde senest 10 dage efter indgåelse af aftalen. Restbeløbet betales ved afrejse.
Udebliver forudbetalingen er Rødgaard Camping berettiget til uden yderligere varsel at annullere reservationen.

3. Pris
Rødgaard Camping tager forbehold for fejlberegninger i bookingsystemet, det er således altid de oplyste priser på vores hjemmeside der er gældende.
Lejebeløbet omfatter leje af udlejningsenheden, slutrengøring (opvask, generel oprydning inde og ude samt rengøring af havemøbler skal dog altid foretages af gæsten), overnatningsgebyr for det tilmeldte antal personer samt forbrug af el og vand.
Alle priser er inkl. 25 % moms. Miljøgebyr betales særskilt.

4. Ankomst og afrejse
Check-in er fra kl.15:00 (I lavsæsonen fra kl. 14:00)
Gæster der ankommer efter kl.18:00 eller som er forhindret i at ankomme den dag lejemålet starter, bedes kontakte campingpladsen på forhånd. E-mail eller telefon +45 75163311
Ved sidste øjebliks reservation, hvor betalingen ikke har fundet sted, vil udlejningsenheden blive genudlejet efter kl. 18.00, hvis lejer ikke har givet Rødgaard Camping besked om senere ankomst.
Afrejse skal ske senest kl. 11.00.

5. Rengøring
Lejebeløbet omfatter obligatorisk slutrengøring.
Slutrengøringen fritager ikke lejeren for at efterlade enheden i opryddelig og ordentlig stand. Service skal være rengjort og på plads. Køleskabet tømt. Affald skal være afleveret i de dertilhørende affaldscontainere. Eventuel grill skal tømmes og rengøres.
Ved ankomst reserveres 400 kr. på et betalingskort, som frigives når enheden er kontrolleret af vores personale.  I tilfælde af mangelfuld oprydning eller ødelagte genstande kan dele eller muligvis hele beløbet blive opkrævet.

6. Ansvar
Udlejer påtager sig intet ansvar for pludselig opståede skader, men vil drage omsorg for at skaden udbedres hurtigst muligt.
Udlejer påtager sig intet ansvar i forbindelse med evt. forekomster af insekter (myrer, ørentvister, hvepse m.v.) i udlejningsenheden.
Lejeren er erstatningspligtig for eventuelle skader forvoldt på det lejede eller inventaret i lejeperioden - og som forvoldes af lejeren selv, eller lejerens gæster. Evt. skader skal straks anmeldes til Rødgaard Camping. Bliver der efter afrejse konstateret fejl, skader eller mangler ved udlejningsenheden, vil dette blive fratrukket depositummet. 

7A. Annullering af lejemål
Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:
• Hvis du annullerer mere end 60 dage før ankomst får du forudbetalingen godtgjort. Med undtagelse af et administrationsgebyr på DKK. 175,-
• Hvis du annullerer mindre end 60 dage, men mere end 30 dage før ankomst får du forudbetalingen godtgjort med undtagelse af et administrationsgebyr på DKK 175,- og beløbet baseret på ”første-nats-princippet” *  
• Hvis du annullerer mindre end 30 dage, men mere end 14 dage før ankomst, forbeholder udlejer sig ret til at beregne 50 % af lejemålets samlede pris.
• Hvis du annullerer mindre end 14 dage før ankomst, forbeholder udlejer sig ret til at beregne lejemålets fulde pris.
• Fraflytter lejeren inden udløbet af lejemålet, kan der ikke gøres krav på nogen form for tilbagebetaling.
• Annullering anses at have fundet sted fra det tidspunkt det skriftligt pr. brev eller e-mail er kommet udlejeren i hænde. Ved annullering skal lejers bankoplysninger (registreringsnummer og kontonummer) oplyses til udlejer.
• OBS. Vores egen afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Se hjemmesiden for vilkår og betingelser eller nederst på denne side.
 
7B. Annullering af lejemål ved mindre gruppebookninger. (3 til 7 enheder)
Du har mulighed for at annullere din gruppebooking på følgende vilkår:
• Hvis du annullerer mere end 75 dage før ankomst får du forudbetalingen godtgjort. Med undtagelse af et administrationsgebyr på DKK. 175,-
• Hvis du annullerer mindre end 75 dage men mere end 45 dage før ankomst, får du forudbetalingen godtgjort. Med undtagelse af ét administrationsgebyr på DKK 175,- og beløbet baseret på ”første-nats-princippet” *  
• Hvis du annullerer mindre end 45 dage men mere end 30 dage før ankomst, får du forudbetalingen godtgjort. Med undtagelse af ét administrationsgebyr på DKK 175,- og beløbet svarende til første overnatning i hver enhed. 
• Hvis du annullerer mindre end 30 dage men mere end 14 dage før ankomst, forbeholder udlejer sig ret til at beregne 50 % af lejemålets samlede pris.
• Hvis du annullerer mindre end 14 dage før ankomst, forbeholder udlejer sig ret til at beregne lejemålets fulde pris.
• Fraflytter lejeren inden udløbet af lejemålet, kan der ikke gøres krav på nogen form for tilbagebetaling.
• Annullering anses at have fundet sted fra det tidspunkt det skriftligt pr. brev eller e-mail er kommet udlejeren i hænde. Ved annullering skal lejers bank oplysninger (registreringsnummer og kontonummer) oplyses til udlejer.

7C. Annullering af lejemål ved store gruppebookninger. (8 enheder eller mere)
Du har mulighed for at annullere din gruppebooking på følgende vilkår:
• Hvis du annullerer mere end 75 dage før ankomst får du forudbetalingen godtgjort. Med undtagelse af ét administrationsgebyr på DKK 175,- og beløbet baseret på ”første-nats-princippet” *  
• Hvis du annullerer mindre end 75 dage men mere end 45 dage før ankomst, får du forudbetalingen godtgjort. Med undtagelse af ét administrationsgebyr på DKK 175,- og beløbet svarende til første overnatning i hver enhed. 
• Hvis du annullerer mindre end 45 dage men mere end 21 dage før ankomst, forbeholder udlejer sig ret til at beregne 50 % af lejemålets samlede pris.
• Hvis du annullerer mindre end 21 dage før ankomst, forbeholder udlejer sig ret til at beregne lejemålets fulde pris.
• Fraflytter lejeren inden udløbet af lejemålet, kan der ikke gøres krav på nogen form for tilbagebetaling.
• Annullering anses at have fundet sted fra det tidspunkt det skriftligt pr. brev eller e-mail er kommet udlejeren i hænde. Ved annullering skal lejers bank oplysninger (registreringsnummer og kontonummer) oplyses til udlejer.
*Første-nats-princippet = beløbet svarende til gennemsnitsprisen på én nat i én enhed (den dyreste enhed). 

8. Hunde
Der er enkelte enheder, hvor husdyr er tilladt mod et gebyr. Dog må husdyr ikke opholde sig i senge eller møbler.

9. Reklamation 
Eventuelle reklamationer vedrørende udlejningsenhed skal straks meddeles til Rødgaard Camping og senest dagen efter ankomst. Reklamationer vedrørende rengøring skal meddeles på ankomstdagen. Lejer er forpligtet til at give Rødgaard Camping en rimelig frist til afhjælpning af eventuelle fejl/mangler, som reklameres af lejer.

10. Misligholdelse 
Ordensreglerne samt lejrchefens anvisninger skal overholdes, da det i yderste konsekvens kan medføre bortvisning fra pladsen og blive betragtet som afbrudt ophold. I tilfælde af dette, kan der ikke gøres krav på tilbagebetaling.

11. Uoverensstemmelser
Ved evt. uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer m.h.t. lejemålet gælder dansk rets almindelige regler.

 

Afbestillingsforsikring
Du kan tilkøbe vores AFBESTILLINGSFORSIKRING når du booker din ferie. Den koster 198 kr.

Forsikringen skal bestilles ved booking af opholdet eller senest 24 timer efter Rødgaard Camping har sendt en bekræftelse.

Med afbestillingsforsikringen kan du få pengene retur, indtil to uger før ankomstdagen (inden kl. 12.00) - uanset årsag og uden lægeerklæring.

Afbestilles opholdet senere end to uger og indtil dagen før ankomst kl. 12:00 pga. at lejeren, dennes ægtefælle/samlever, børn eller forældre rammes af lægedokumenteret alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald, skal der fremsendes lægeerklæring for at få pengene retur.

Afbestilles opholdet senere end beskrevet ovenfor, kan der ikke refunderes for opholdet.

Med afbestillingsforsikringen kan du desuden, indtil to uger før ankomstdagen (inden kl. 12.00) - uanset årsag og uden lægeerklæring, flytte din reservation til en anden ledig dato indenfor samme år. Dog justeres prisen på enheden efter sæson. Længden på opholdet kan ikke forkortes.

Afbestillingsforsikringen dækker ikke administrationsgebyret på 175 kr.

Der kan ikke købes afbestillingsforsikring til gruppebookinger.

Vælger man ikke afbestillingsforsikring, gælder vores normale regler for annullering af lejemål under fortrydelse og refusion.