Landhaus Rosa

Her kan du læse mere om vores luksus campingvogn... 

Campingvogn "Hobby Landhaus" - til 2 voksne & 2 børn*

Hytte A
Hytte A
Hytte A

Luksus campingvogn på i alt 48 m2. Campingvognen er indrettet med 2 enkelt senge som kan omdannes til én dobbeltseng. Desuden et spise arrangement der kan omdannes til en dobbeltseng og ydereliger en lille siddegruppe der kan omdannes til én enkeltseng.
I vognen er der et lille badeværelse med toilet*

Forteltet er indrettet med køkken, spise arrangement, sofagruppe og tv.
Køkkenet i forteltet, er udstyret med induktions kogeplade og køleskab.
Service til 6 personer, kogegrej, kaffe maskine og el kedel. Se inventar liste her.

Udenoms areal med have møbler, parasol og 2 solsenge.
Dyner, puder og strøm er inkluderet i prisen.
Husdyr ikke tilladt.

Slutrengøring er obligatorisk 400 kr.

Der betales desuden et depositum på i alt 1500 kr.
1000 kr. returneres hvis toilettet afleveres tømt.
500 kr. returneres hvis enheden afleveres opryddelig og i pæn stand.

*toilettet må kun benyttes som ”natpotte” dvs til nødtørftige tissebesøg. Ellers skal de fælles toiletfaciliteter benyttes. Toilettet skal tømmes hver dag efter brug. Der må kun anvendes fibertoiletpapir. Tømning af toilet udføres altid af gæsten.

Campingvognen står på plads 171 - Se pladskort

Antal vogne til udlejning af denne type: 1 stk
*Kapacitet: 2 voksne & 2 børn. Eller 3 voksne
Ekstra person, uanset alder + 90 kr. pr overnatning. (Max. 2 voksne & 3 børn eller 4 voksne)

10.maj – 28.juni
Pris pr. dag  (minimum 2 dage)
 
750 kr.
Tilbud 1 uge
4900 kr.
Slutrengøring
400 kr.
 
 

 

28.juni – 11.august
Pris pr. dag  (minimum 3 dage)
 
850 kr.
Tilbud 1 uge
5495 kr.
Slutrengøring
400 kr.
 
 

 

11.august – 1. september 
Pris pr. dag 
 
650 kr.
Tilbud 4 dage
2200 kr.
Slutrengøring
400 kr.
 
 

 

 

for at se vores aktuelle tilbud for den kommende sæson

Generel information lejet vogn

  • Slutrengøring campingvognen er obligatorisk - Opvask, generel oprydning inde og ude samt rengøring af have møbler skal dog altid foretages af gæsten.
  • Tømning af campingtoilet skal udføres af gæsten.
  • Eventuelle ekstra personer uanset alder, skal betale voksen overnatningstakst.
  • Udlejningsenheden udlejes fra kl. 14.00 på ankomstdagen til kl. 11.00 på afrejsedagen.
  • Dyner og puder, sengelinned, håndklæder er inkluderet i prisen.
  • Viskestykker/karklude bedes selv medbragt. Kan også lejes ved forudbestilling.
  • Der må ikke medbringes kæledyr.
  • Strøm er inkluderet i udlejningspriserne.
  • Rygning er ikke tilladt.

Almindelige lejebetingelser 2018 for udlejnings vogn "Rosa" ved Rødgård Camping

1. Deltagerantal
Udlejningsenheden må kun bebos af det antal personer, der er indgået aftale om.
Personer under 18 år kan IKKE leje vores udlejningsenheder uden forældre eller ansvarshavende voksen!

2. Ankomst og afrejse
Ankomst kan finde sted efter kl. 14.00 og inden kl.18.00. Ankomst senere end dette tidspunkt bedes meddelt på forhånd.
Afrejse skal ske senest kl. 11.00.
Udlejningsenheden skal efterlades i opryddelig og ordentlig stand. Service skal være rengjort og på plads og køleskabet skal tømmes. Affald skal være afleveret i de dertilhørende affaldscontainere. Ellers pålægges ekstra gebyr.

3. Ansvar
Udlejer påtager sig intet ansvar for pludselig opståede skader, men vil drage omsorg for at skaden udbedres snarest muligt.

Udlejer påtager sig intet ansvar i forbindelse med evt. forekomster af insekter (myrer, ørentvister, hvepse m.v.) i udlejningsenheden.

Lejeren er erstatningspligtig for det lejede og erstatningspligtig for evt. skader forvoldt på det lejede eller inventaret i lejeperioden. Evt. skader skal straks anmeldes til udlejer. Bliver der efter afrejse konstateret fejl, skader eller mangler ved udlejningsenheden, vil der blive sendt en regning.

4. Pris
Lejebeløbet omfatter leje af udlejningsenheden, slutrengøring (opvask, generel oprydning inde og ude samt rengøring af havemøbler skal dog altid foretages af gæsten) overnatningsgebyr for det tilmeldte antal personer samt forbrug af el. Alle priser er inkl. 25 % moms.

5. Reservation og betaling
Når Rødgaard Camping har bekræftet lejers reservation, er der indgået en bindende aftale, og lejer hæfter for hele lejebeløbet. Reservationen er personlig og kan ikke overdrages til andre.

Den mellem udlejer og lejer aftalte forudbetaling skal være Rødgaard Camping i hænde senest 10 dage efter aftale om indgåelse af lejemålet. Restbeløbet betales ved afrejse. Udebliver forudbetalingen er Rødgaard Camping berettiget til uden yderligere varsel at annullere reservationen.

6. Annullering af lejemål
Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:
• Hvis du annullerer mere end 30 dage før ankomst får du hele beløbet godtgjort med undtagelse af et administrationsgebyr på DKK. 400,-.
• Hvis du annullerer mindre end 30 dage og mere end 14 dage før ankomst, forbeholder udlejer sig ret til at beregne 50 % af lejemålets samlede pris.
• Hvis du annullerer mindre end 14 dage før ankomst, forbeholder udlejer sig ret til at beregne lejemålets fulde pris.
• Fraflytter lejeren inden udløbet af lejemålet, kan der ikke gøres krav på nogen form for tilbagebetaling.
• Såfremt udlejer genudlejer det lejede indenfor det annullerede lejemåls varighed, vil det derved indvundne beløb med fradrag af det i pkt. 1, nævnte administrationsgebyr blive refunderet.
• Annullering anses at have fundet sted fra det tidspunkt det skriftligt pr. brev eller e-mail er kommet udlejeren i hænde. Ved annullering skal lejers bankoplysninger (registreringsnummer og kontonummer) oplyses til udlejer.
• NB! Lejer kan ved eget forsikringsselskab sikre sig mod udgifter i forbindelse med pludselig opstået sygdom, ulykke eller lign.

7. Hunde
 Det er ikke tilladt at medbringe hund eller kæledyr i vognen.

8. Senere ankomst/udeblivelse
Skulle lejer blive forsinket eller forhindret i at ankomme netop den dag lejemålet starter, bedes lejer kontakte Rødgaard Camping inden kl. 18.00.
Ved sidste øjebliks reservation, hvor betalingen ikke har fundet sted, vil campinghytten blive genudlejet efter kl. 18.00, hvis lejer ikke har givet Rødgaard Camping besked om senere ankomst.

9. Reklamation
Eventuelle reklamationer vedrørende den lejede udlejningsenhed skal straks meddeles til Rødaard Camping og senest dagen efter ankomst. Reklamationer vedrørende rengøring skal meddeles på ankomstdagen. Lejer er forpligtet til at give Rødgaard Camping en rimelig frist til afhjælpning af eventuelle fejl/mangler, som reklameres af lejer.

10. Ordensreglerne samt lejrchefens anvisninger skal overholdes, da det i yderste konsekvens kan medføre bortvisning fra pladsen og blive betragtet som afbrudt ophold.

11. Ved evt. uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer m.h.t. lejemålet gælder dansk rets almindelige regler.